Բեռտա Մարտիրոսյանի «Գունատ ստվերները» ցուցադրված են ԷՕՆում