Երիտասարդ իլյուզիոնիստները խաղաքարտերի միջոցով զարմացրել են ԷՕՆցիներին