Հայկական ստվերների թատրոնի ավանդույթները շարունակվում են