Աչքը լուսանկարչի գործիքն է, պետք է կարողանալ դրանից ճիշտ օգտվել. Սուրեն Մանվելյան